Địa chỉ: Thôn Bắc Xa, Xã Đạp Thanh, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

Xuất phát từ xu hướng nhu cầu sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, và chủ trương về tam nông cũng như phát triển vùng nông thôn của Đảng và Nhà nước, Công ty Cổ phần Lâm sản Đạp Thanh được thành lập năm 2014, với mục đích trồng, bảo tồn và phát triển nguồn cây con gắn liền phát triển kho tàng tri thức cũng như văn hóa các dân tộc, tạo ra các sản phẩm thiên nhiên phẩm phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe, chữa trị bệnh tật cũng như tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân tại các cộng đồng dân tộc nông thôn miền núi.

Công ty Cổ phần Lâm sản Đạp Thanh hoạt động theo hình thức công ty cổ phần. Các hoạt động của Công ty được thực hiện theo Luật doanh nghiệp, trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư.

Công ty đã xây dựng một mô hình trồng trọt cây Trà hoa vàng tại tại xã Đạp Thanh, vườn sản xuất giống trà hoa vàng. Công ty đã liên kết với Công ty TNHH MTV Dược Khoa – Trường Đại học Hà Nội trong việc trong việc nghiên cứu và phát triển cây trà hoa vàng trên địa bàn huyện Ba Chẽ. Hoạt động trồng trọt cây trà hoa vàng được áp dụng theo hướng cầu Thực hành trồng trọt và thu hái tốt (GACP).

Các sản phẩm hiện có của công ty như: Hoa trà hoa vàng đóng túi, lá trà hoa vàng đóng túi, cây giống trà hoa vàng.

0868126288