Địa chỉ: Thôn Bắc Xa, Xã Đạp Thanh, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

Phân bố Trà hoa vàng tại Việt Nam và trên thế giới

Trà hoa vàng thuộc chi Camellia L., họ Chè (Theaceae).   Trên thế giới Chi CamelliaL. có khoảng 280 loài, phân bố chủ yếu ở nhiệt đới và á nhiệt đới, có nguồn gốc ở khu vực miền đông và…

Giới thiệu về cây Trà hoa vàng

Trà hoa vàng (Camellia sp) – lần đầu tiên được người Pháp phát hiện ở miền Bắc nước ta năm 1910, nhưng cho đến nay các công tác nghiên cứu về Trà hoa vàng không đáng kể. Có hơn 350…

0868126288